مطالب سایت


برخی از محصولات و خدمات  توسعه           


پیشخوان شهرنت

ارائه خدمات شبانه روزی

گسترش کانال های غیر حضوری

تلفنبانک، موبایل بانک و ...

کارت های ارزی بین المللی

ارائه انواع کارت های الکترونیکی

شبکه و زیرساخت

ارائه راهکارهای زیرساختی و شبکه ای

مرکز داده

پیاده سازی مراکز داده

فیبر نوری

ارائه خدمات نوین فیبرنوری

صندوق امانات بانک شهر

نگهداری ایمن و دور از ریسک اشیاء و اسناد شخصی

آدرس پیشخوان های شهرنت

آدرس پیشخوان های شهرنت به تفکیک استان

طرح خودپرداز خارج از شعب بانک شهر


 توسعه برای زندگی بهتر  


توسعه پیشخوان های شهرنت

شهرنت پل سیدخندان تهران


نمایش

شهرنت ملارد


نمایش

شهرنت قائمشهر


نمایش

شهرنت باغ فدک اصفهان


نمایش

شهرنت سیستان و بلوچستان


نمایش

شهرنت احمد آباد مستوفی


نمایش

شهرنت بازار تهران


نمایش

شهرنت شاهنامه میدان فردوسی تهران


نمایش