نقشه ساختمان آرژانتین

تماس با ما


ساختمان مرکزی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان شانزدهم شرقی، پلاک 22

کد پستی: 1515665311

تلفن:43917000 – 021 

فاکس: 88170602 – 021

پست الکترونیکی شرکت: contact@citydi.com