خدمات زیرساخت و پرداخت بانکیخدمات زیرساخت و پرداخت بانکی


شرکت توسعه و نوآوری شهر با داشتن دانش لازم و گروه فنی مجرب خود تا امروز بسترهای ارتباطی عظیمی در سطح بانک شهر و شهرداری‌های کشور ایجاد نموده است. طراحی، اجرا و پشتیبانی زیرساخت‌های ارتباطی به همراه تأمین درگاه‌های بانکداری الکترونیکی مانند درگاه‌های پرداخت و موبایل از سایر توانمندی‌های این شرکت به شمار می‌آید.