خدمات دستگاه خود دریافت بانک شهر


دارندگان کارت‌های بانکی عضو شتاب می‌توانند با مراجعه به پیشخوان های شهرنت بانک شهر از طریق دستگاه خوددریافت بانک شهر که همچون یک متصدی شعبه در بانک عمل می کند وجه نقد شمارا دریافت نموده و آن را به‌حساب بانکی‌تان واریز نماید. نسل جدید این دستگاه‌ها قابلیت ارائه سایر خدمات همچون دریافت مانده‌حساب، صورتحساب و خرید شارژ را نیز فراهم می‌کنند.