دستگاه کارت خوان

خدمات دستگاه کارت خوان


POS یا همان پایانه فروش یکی از درگاه های پرداخت الکترونیک می باشد. این درگاه به صورت فیزیکی بوده و پرداخت از طریق آن به صورت حضوری صورت می پذیرد.بدین منظور باید در محل فروشگاه یک دستگاه پایانه فروش نصب کرده تا خریداران دارنده کارت بانکی متصل به شتاب از طریق آن بتوانند هزینه مورد نظر را پرداخت نمایند.

 

دستگاه های کارت خوان موجود در پیشخوان های شهرنت قادر به انجام موارد ذیل می باشند:

1ـ فعال سازی کارت شهروندی برای مشتریان پیشخوان ها

2ـ شارژ کارت شهروندی برای مشتریان پیشخوان ها

3ـ ارائه شارژ مستقیم (آنی) سیم کارتهای اعتباری برای مشتریان پیشخوان ها

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت دستگاه کارت خوان

1ـ کپی شناسنامه

2ـ کپی کارت ملی (پشت و روی آن)

3ـ کپی جواز کسب و یا پروانه کسب

4ـ پر کردن فرم های مربوطه در پیشخوان های شهرنت

5ـ قبض آب و برق و تلفن (قبض تلفن اجباری است)

6ـ کپی سند ملک و یا قولنامه و اجاره نامه محل فعالیت مغازه و یا شرکت

 

نکات قابل توجه:

1- در صورت نداشتن جواز کسب، مشتریان می توانند با پر کردن فرم استشهاد محلی بدون نیاز به جواز نیز دستگاه کارت خوان دریافت نمایند.

2- مشتریانی که حساب بانک شهر ندارند می توانند با مراجعه به پیشخوان های شهرنتی که دارای دستگاه خودبانک هستند و یا شعب بانک شهر نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

3- جهت درخواست دستگاه کارت خوان سیار نیز می بایست مبلغ 10/000/000 ریال ودیعه به شماره حساب 700794775505 بنام شرکت فن آوری شهر واریز نمایند.

 

مراحل شارژ آنی سیم کارت های اعتباری

1ـ ابتدا کارت بانکی را روی دستگاه بکشید،

2ـ در صفحه کارت بانکی منوی شارژ آنی را انتخاب کنید،

3ـ مبلغ شارژ را وارد و تایید کنید،

4ـ شماره موبایل مورد نظر را وارد و تایید کنید،

5ـ رمز کارت بانکی را وارد کنید،

6ـ مبلغ و شماره موبایل نمایش داده شده بر روی صفحه دستگاه را تایید کنید تا فرآیند شارژ انجام شود،

7ـ رسید مربوط به تراکنش شارژ چاپ می شود.

 

مشاهده موجودی

1ـ ابتدا کارت بانکی را روی دستگاه بکشید،

2ـ در صفحه کارت بانکی منوی مشاهده موجودی را انتخاب کنید،

3ـ پیام کسر کارمزد به مبلغ 1206 ریال را تایید کنید،

4ـ رمز کارت را وارد و دکمه تایید را انتخاب کنید،

5ـ موجودی کارت بر روی صفحه دستگاه نمایش داده شده و پیام چاپ رسید مشاهده می شود.

6ـ درصورت تمایل به چاپ رسید دکمه تایید را انتخاب کرده تا رسید چاپ شود و در غیر این صورت دکمه لغو را انتخاب کنید.

 

منوی پرداخت قبض

1ـ شناسه قبض را وارد کنید،

2ـ شناسه پرداخت را وارد کنید،

3ـ اطلاعات مربوط به مبلغ قبض نمایش داده شده تایید کنید،

4ـ رمز کارت را وارد و تایید کنید تا رسید مربوط به پرداخت قبض چاپ شود.

دریافت بروشور مربوط به دستگاه کارت خوان موجود در پیشخوان های شهرنت