خدمات دستگاه صراف الکترونیک


از طریق دستگاه صراف الکترونیک مستقر در پیشخوان های شهرنت که نوعی خودپرداز است می‌توان کار تبدیل ارزهای تعریف‌شده برای آن را انجام داد. به‌طوری‌که با پرداخت اسکناس نقدی و یا با استفاده از کارت‌های بانکی معتبر می‌توان ارز موردنیاز را در چهارچوب قوانین موجود دریافت کرد.

 

سامانه صراف قابلیت دریافت ارز و صدور توریسم کارت قابل استفاده همانند کارت شتابی ( خرید از پایانه های فروشگاهی و برداشت از ATM و خرید اینترنتی و ...) را دارا می باشد.

این solution  از سه بخش اصلی که شامل دستگاه صراف و سوئیج صراف و نرم افزار دستگاه صراف تشکیل شده که از محصولات شرکت توسعه و نوآوری شهر می باشد. سوئیچ طراحی شده به گونه ای است که قابلیت تعیین نرخ ارز گزارشات روزانه و تنظیم زمان فعال و غیرفعال بودن دستگاه و مدیریت دستگاه را فراهم  می نماید.

بازار هدف : کلیه صرافی ها و بانک ها