نرم افزار امیننرم افزار امین


با توجه به تأکید و ملزم نمودن بانک مرکزی به‌منظور ایجاد محیطی برای در دسترس قرار دادن اطلاعات ضمانت‌نامه، از طریق شماره تسهیلات (و یا شماره سپام)، بانک‌ها موظف هستند که شرایط استعلام و مشاهده جزییات ضمانت‌نامه‌ها را برای کاربران فراهم نمایند. کد سپام درواقع یک کد یونیک است که بانک مرکزی به همه بانک‌ها تخصیص داده است. این کد در ماه‌های آتی به‌جای کد تسهیلات به کار گرفته خواهد شد.

به عبارت دیگر این سامانه برای استعلام ضمانت نامه بانکی بوده که تمامی اطلاعات ضمانت نامه و اصالت آن قابل استعلام می باشد .

بازار هدف: بانک ها