هیئت مدیره شرکت توسعه و نوآوری شهر


 

اعضای هیئت مدیره:

جناب آقای مهندس محمد کیائی - ‌رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر سید مرتضی صالحی - نایب‌رئیس هیات مدیره

جناب آقای مهندس مهدی آقابیکی - عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر سید محمد رضا سید نورانی - عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر رضا حاجی علی بیگی - مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

مدیران ارشد شرکت توسعه و نوآوری شهر:

جناب آقای حسن عبدی ـ معاون مالی، اداری و پشتیبانی

جناب آقای ناصرعلی آفرین ـ معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای  برات الله دیواندری ـ معاون عملیات و پشتیبانی فنی

سرکار خانم حدیث کردی ـ مدیر امور قراردادها و مشتریان

جناب آقای پویان جنتی ـ مدیر طرح و توسعه