هیئت مدیره شرکت توسعه و نوآوری شهر


 

اعضای هیئت مدیره:

جناب آقای مهندس محمد کیائی - ‌رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر سید مرتضی صالحی - نایب‌رئیس هیات مدیره

جناب آقای مهندس مسیح قائمیان- عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس مهدی آقابیکی - عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر سید محمد رضا سید نورانی - عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر رضا حاجی علی بیگی - مدیرعامل و دبیر هیات مدیره

 

مدیران ارشد شرکت توسعه و نوآوری شهر:

جناب آقای سهیل مشکوری ـ حوزه امور مدیریت

جناب آقای ولی صبوری ـ امور مالی و اقتصادی

جناب آقای  برات الله دیواندری ـ امور طرح و توسعه

جناب آقای حسن عبدی ـ امور  منابع انسانی و پشتیبانی

جناب آقای بابک امیدبخش ـ امور مشتریان و قراردادها

جناب آقای محمد مقدم ـ امور فناوری اطلاعات