هیئت مدیره شرکت توسعه و نوآوری شهر


 

اعضای هیئت مدیره:

جناب آقای مهندس محمد کیائی - ‌رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر سید مرتضی صالحی - نایب‌رئیس هیات مدیره

جناب آقای مهندس مسیح قائمیان- عضو هیات مدیره

جناب آقای مهندس مهدی آقابیکی - عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر سید محمد رضا سید نورانی - عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر رضا حاجی علی بیگی - مدیرعامل و دبیر هیات مدیره

 

مدیران ارشد شرکت توسعه و نوآوری شهر:

جناب آقای محمد حسن حبیبی ـ رئیس اداره حوزه مدیریت  و مسئول بازرسی و نظارت

جناب آقای حسن عبدی ـ معاون مالی، اداری و پشتیبانی

ناب آقای بابک امیدبخش ـ معاون امور بازاریابی و مشتریان

جناب آقای محمد مقدم ـ معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای پویان جنتی ـ مدیر طرح و توسعه

جناب آقای  برات الله دیواندری ـ مدیر راهبری و پشتیبانی شهرنت

سرکار خانم حدیث کردی ـ مدیر امور حقوقی و قراردادها