هیئت مدیره شرکت توسعه و نوآوری شهر


 

اعضای هیئت مدیره:

جناب آقای مهندس محمد کیائی - ‌رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر سید محمد رضا سید نورانی - نائب رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر رضا حاجی علی بیگی - مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

مدیران ارشد شرکت توسعه و نوآوری شهر:

جناب آقای حسن عبدی ـ معاون مالی، اداری و پشتیبانی

جناب آقای ناصرعلی آفرین ـ معاون امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

 سرکار خانم حدیث کردی ـ مدیر امور مشتریان و قراردادها

جناب آقای پویان جنتی ـ مدیر امور طرح و توسعه

جناب آقای مهران مولوی پور - قائم مقام معاونت عملیات و پشتیبانی فنی