کیف پول الکترونیکی

کارت شهروندی (کیف پول الکترونیکی)


شرکت توسعه و نوآوري شهر با توجه به اهميت و لزوم تسهيل در ارائه خدمات پولي به شهروندان، کيف پول خرد الکترونيکي هوشمند را بانام City Pay ارائه نموده است که می‌تواند نقش پول اسکناس و سکه را در پرداخت‌هاي خرد روزانه شهروندان کمرنگ نمايد و ضمن صرفه‌جويي در سرمايه‌هاي ملي در ترغيب شهروندان به استفاده از پرداخت‌های الکترونيکي مؤثر واقع شود.

 

صدور کارت شهروندی

مشتریان محترم می توانند با مراجعه به دستگاه خودبانک موجود در پیشخوان های شهرنت جهت صدور کارت شهروندی خود اقدام نموده و جهت فعال سازی و شارژ آن از دستگاه کارتخوان مستقر در پیشخوان های شهرنت استفاده نمایند.