کارت طرح ترافیک

فروش طرح ترافیک به صورت روزانه و هفتگی


مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به نزدیکترین پیشخوان شهرنت بانک شهر  و از طریق دستگاه وب کیوسک مستقر در آن جهت خرید طرح ترافیک طبق مراحل ذیل اقدام نمایند:

1ـ انتخاب نوع مجوز

 در این قسمت امکان درخواست چهار نوع مجوز طرح ترافیک برای شما وجود دارد :

الف - مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود از ساعت 6:30 صبح) 411600 ریال

ـ به منظور خرید مجوز طرح ترافیک روزانه حداقل می بایست یک روز قبل از تاریخ درخواست نسبت به ثبت نام و خرید اقدام نمایید.(البته در صورتیکه ظرفیت مجاز ثبت نام تکمیل نشده باشد)
ـ مجوز طرح ترافیک روزانه فقط برای تاریخ درخواستی مجاز و معتبر می باشد و شما فقط در تاریخ درخواستی و یا انتخابی مجاز به تردد در محدوده ممنوعه طرح ترافیک می باشید.

 

ب - مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود پس از ساعت 10 صبح) 308400ریال

ـ به منظور خرید مجوز طرح ترافیک روزانه حداقل می بایست یک روز قبل از تاریخ درخواست نسبت به ثبت نام و خرید اقدام نمایید.(البته در صورتیکه ظرفیت مجاز ثبت نام تکمیل نشده باشد)
ـ مجوز طرح ترافیک روزانه نوع 2 فقط برای تاریخ درخواستی مجاز و معتبر می باشد و شما فقط در تاریخ درخواستی و یا انتخابی از ساعت 10 صبح به بعد مجاز به تردد در محدوده ممنوعه طرح ترافیک می باشید.

 

پ - مجوز روزانه نوع 3 (مجوز ورود پس از ساعت 14 بعد از ظهر) 198000ریال

ـ به منظور خرید مجوز طرح ترافیک روزانه حداقل می بایست یک روز قبل از تاریخ درخواست نسبت به ثبت نام و خرید اقدام نمایید.(البته در صورتیکه ظرفیت مجاز ثبت نام تکمیل نشده باشد)
ـ مجوز طرح ترافیک روزانه نوع 3 فقط برای تاریخ درخواستی مجاز و معتبر می باشد و شما فقط در تاریخ درخواستی و یا انتخابی از ساعت 14 بعد از ظهر به بعد مجاز به تردد در محدوده ممنوعه طرح ترافیک می باشید.

 

ج- مجوز هفتگی (مجوز ورود در تمام ساعات روز) 1320000 ریال

ـ به منظور خرید مجوز طرح ترافیک هفتگی توصیه می گردد قبل از شروع هفته مورد نظر نسبت به ثبت نام و خرید اقدام نمایید.(البته در صورتیکه ظرفیت مجاز ثبت نام تکمیل نشده باشد)
ـ تاریخ شروع مجوز طرح ترافیک هفتگی از اول هفته (شنبه ) می باشد و شما فقط در هفته انتخابی و تایید شده مجاز به تردد در محدوده ممنوعه طرح ترافیک می باشید.
ـ در صورت تمایل به خرید مجوز هفتگی در هفته جاری فقط تا پایان روز شنبه می توانید اقدام به خرید نمائید.
ـ در صورت خرید مجوز هفتگی در هفته جاری ، مجوز صادره صرفاً از زمان انجام موفق پرداخت الکترونیکی و مشاهده ی چاپ مجوز هفتگی تا پایان هفته ی مورد نظر معتبر می باشد

2ـ انتخاب روزها :

روز های  هفته ها را انتخاب و به مرحله بعد ورود میکنید

 

3 ـ ورود اطلاعات متقاضی

در این مرحله شماره پلاک و تافن همراه را وارد نمایید.

 

4 ـ بازدید و تآیید نهایی

در این مرحله اصلاعات وارد شده را بازبینی و تآیید نهایی میکنید.

 

5 ـ اعتبار سنجی پرداخت

در این مرحله منتظر کد فعال سازی از طریق پیامک بمانید و سپس کد ارسال شده را وارد نمایید.

 

6ـ دریافت و چاپ رسید

پرداخت را انجام داده و رسید چاپی را تحویل بگیرید.