معرفی پیشخوان های برتر هر منطقه بر اساس تعداد تراکنش دی ماه 1396

. Azarmi
1396/11/11

آخرین گزارش منتشر شده از ارزیابی عملکرد پیشخوان های شهرنت به لحاظ تعداد تراکنش های انجام شده در دی ماه 1396، به شرح زیر است:


شاخص پیشخوان

 نام پیشخوان

 منطقه سرپرستی

 نام راهبر

 کد پرسنلی 

245476

 میدان حافظ مشهد

 منطقه 1 خراسان

 مجتبی پایدارنیا 

10788

 مسعود ترکی 

10285

245452

 فاز 3 سهند 

 منطقه 2 آذربایجان

 سعید عینی

10866

 یونس رضایی

10889

245445

 زینبیه اصفهان

 منطقه 3 اصفهان

 صالح محمدی 

10411

 آرش سواری 

10837

245360

 بوستان ایرانیان

 منطقه 4 فارس

 احسان بذرگر

10389

 حامد کریمی 

10855

245184

 فردیس

 منطقه 5 البرز

 همایون نیکروش ترنجی 

10849

 مهدی سپهوند

10436

245129

 میدان 22 بهمن خرم آباد

 منطقه 6 قم 

 علی دوستی

10775

 مجید مددی راد

10208

 بهنام جعفری

10055

245352

 مهرگان

 منطقه 7 قزوین

 مرتضی صفری

10460

245384

  خیابان شهید مطهری پاکدشت

  منطقه 8 تهران

 جابر عابدی

10661

 محسن گیلانی

10243

245120

 پایانه جنوب

  منطقه 9 تهران

 مرتضی حیدری شلمانی 

10415

 رسول رضائی گلباغی

10713

245119

 ترمینال غرب 

  منطقه 10 تهران

 یاسر زارع قلاوند 

10733

 حسین مداحی پری 

10882

245420

  میدان مقاومت خرمشهر

 حوزه خوزستان

 مهدی رضا گاهی علیپور 

10842

 عیسی روشن فکر 

10705

245136

 سیتی سنتر

 مدیریت امور شعب

 علیرضا عباس زاده

10161

 وحید مهرخواه

10066

 

گروه مطلب

برچسب مطلب