حضور آقای فورستن هوفر بنیانگذار فرایند تشکیل گروه مشورتی بین المللی عملیات جستجو و نجات از شرکت توسعه

. Azarmi
1396/12/09

آقای فورستن هوفر بنیانگذار فرایند تشکیل گروه مشورتی بین المللی عملیات جستجو و نجات پس از بازدید از سامانه مدیریت بحران توسعه و نوآوری شهر  در نهمین کنفرانس مدیریت جامع بحران  بعدازظهر امروز به همراه مهندس یوحناس گولنر از مشاوران ارشد سیستم های مدیریت بحران از کشور اتریش در شرکت توسعه و نوآوری شهر حضور یافتند.


ایشان ضمن بازدید از شعبه مجازی بانک شهر ، از روند کارهای انجام شده در خصوص خدمات ارائه شده در راستای بانکداری مجازی تقدیر کردند و نسبت به دعوت از مدیران شرکت توسعه و نوآوری  شهر در خصوص حضور در کنفراس بانکداری هوشمند و نو آوری  و ارائه راهکاری توسعه یافته در حوزه مدیریت بحران که در اتریش و درشهر وین برگزار میگردد دعوت بعمل آوردند.

گروه مطلب

برچسب مطلب