معرفی پیشخوان های برتر هر منطقه بر اساس تعداد تراکنش بهمن ماه 1396

. Azarmi
1396/12/22

آخرین گزارش منتشر شده از ارزیابی عملکرد پیشخوان های شهرنت به لحاظ تعداد تراکنش های انجام شده در بهمن ماه 1396، به شرح زیر است:


گزارش پیشخوان های برتر در بهمن ماه 1396
ردیف شاخص استان شهر نام پیشخوان منطقه سرپرستی نام راهبر تاریخ راه اندازی  تعداد   مبلغ 
1 245145 تهران اندیشه اندیشه فاز 1  منطقه 10 تهران سعید آخوندی 1394/03/12          40,329         90,485
علی میرزائی
2 245324 تهران تهران مشیریه  منطقه 8 تهران علی شافعی 1395/02/23          42,825       114,140
میاد احمدی
3 245100 تهران تهران پارکینگ بیهقی   منطقه 9 تهران امین ایرانی علمداری 1393/06/05          31,507         56,284
سعید مرادی
سید سعید کیائی 
4 245311 خوزستان اهواز چهارراه سلمان فارسی اهواز حوزه خوزستان محمد حویزاوی 1395/02/12          34,345         47,842
ابوذر معصومی مهر
5 245151 خراسان رضوی مشهد پایانه آزادی مشهد منطقه 1 خراسان سیدمحسن غیور سقائی 1394/05/03          31,634         31,306
امین فارسی
6 245375 آذربایجان شرقی شهرک اندیشه اندیشه تبریز منطقه 2 آذربایجان هادی نظری 1395/06/10          31,658         56,033
عباس محمدپور
7 245164 اصفهان اصفهان  جابرانصاری منطقه 3 اصفهان محسن حسینی پور 1394/06/04          33,940       125,322
محسن عرب
8 245217 فارس صدرا صدرا منطقه 4 فارس علی صحرائیان 1394/10/29          31,968         53,491
ابوالفضل رحمانیان 
9 245118 البرز کرج  میدان آزادگان کرج منطقه 5 البرز علی نصیری زاده 1393/10/01          32,570         60,921
علی حجاری
10 245111 قم قم حرم حضرت معصومه منطقه 6 قم  امیرحسین یامولا 1393/09/16          23,616         58,217
محمد    فرجی
11 245303 گیلان رشت شهدای گمنام رشت منطقه 7 قزوین مسعود حضرتی  1395/02/04          35,635         46,121
مازیار نظرمحمدی

گروه مطلب

برچسب مطلب